ieucharystiaMsza święta dla
rodzin osieroconych

16 czerwca 2024
o godz. 15.00

Hospicjum Opatrzności Bożej
Księża Orioniści


ul. Piłsudskiego 44, 05-200 Wołomin
tel. 22 787-26-66, 609-109-903

|

Jeśli masz trochę czasu/chciałbyś pomagać ciężko chorym lub zdobyć podstawy wiedzy paliatywno-hospicyjnej 

Przyłącz się do grona osób lubiących pomagać!

Zadania wolontariusza w hospicjum to m.in.:

 • Rozdawanie posiłków chorym i zbieranie naczyń.
 • Pomoc choremu w spożywaniu posiłków i napojów.
 • Pomoc w wykonywaniu toalety i utrzymaniu higieny przy chorym częściowo sprawnym.
 • Pomoc w wykonywaniu toalety i utrzymaniu higieny przy chorym leżącym z pomocą pielęgniarki.
 • Pomoc w utrzymywaniu porządku przy chorym (w obrębie łóżka).
 • Organizowanie czasu wolnego choremu, np. czytanie, spacer, rozmowa.
 • Realizowanie zakupów, załatwianie drobnych spraw.
 • Świadczenie dodatkowej pomocy wynikającej z doraźnej potrzeby pacjenta.
 • Pomoc paniom salowym w utrzymaniu czystości na oddziale a także pomoc w porządkach sezonowych, np. mycie okien, wieszanie firanek i zasłon.
 • Pomoc w organizacji wybranych imprez okolicznościowych typu: Dzień Chorego, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Światowe Dni Hospicjów.
 • Pomoc w pracach komputerowych i biurowych.

Podstawowym zadaniem wolontariuszy  jest towarzyszenie pacjentom. Wolontariusze nie zastępują lekarzy i pielęgniarek, ale uzupełniają ich pracę pomagając chorym i ich bliskim przy zabiegach pielęgnacyjnych, spożywaniu posiłków i spacerach lub po prostu służąc im rozmową. W swojej trudnej, ale dającej dużo satysfakcji pracy mogą liczyć na wsparcie pracowników hospicjum i starszych doświadczeniem wolontariuszy.

Czy wolontariat wymaga dużo czasu i pracy?
I tak i nie. Każdy wolontariusz decyduje sam, ile czasu jest w stanie poświęcić pacjentom, biorąc pod uwagę swoje stałe obowiązki i predyspozycje psychiczne. Nie ma jednak wątpliwości, że powinien lubić to, co robi. Każdego, kto chciałby zostać wolontariuszem prosimy o kontakt z koordynatorami wolontariatu hospicyjnego.

Koordynatorzy wolontariatu:

 • Małgorzata R. - psycholog
 • s. M. Augustyna B. - siostra orionistka