ieucharystiaMsza święta dla
rodzin osieroconych

16 czerwca 2024
o godz. 15.00

Hospicjum Opatrzności Bożej
Księża Orioniści


ul. Piłsudskiego 44, 05-200 Wołomin
tel. 22 787-26-66, 609-109-903

|

HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI
DOFINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW:

 

- NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

  •  Budowa Hospicjum przy ul. Piłsudskiego 44 w Wołominie - etap I 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 49 496 653,00 zł

Kwota dotacji: 6 070 500,00 zł

Kwota pożyczki: 9 105 750,00 zł

warszawa   

- URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

  •  UMOWA NR  UMIA/PZ-B/VI/1/2/NGOH/80/23-25 z dnia 23.03.2023  -  kwota 1 209 000,00

2023 rok – kwota 432 481,00

2024 rok – kwota 388 362,00

2025 rok – kwota 388 157,00

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem: Wzmocnienie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi w hospicjum stacjonarnym w latach 2023 - 2025 z terenu m.st. Warszawy

Termin realizacji zadania od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r.

 

- POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

  • UMOWA NR 11.2024 z dnia 08.01.2024 – kwota 46 000,00

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem: Wsparcie  psychologiczne, socjalne, edukacyjne i duchowe pacjentów hospicjum oraz ich rodzin zarówno w czasie choroby jak i po śmierci”

Termin realizacji zadania od dnia  01.02.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.  

  • UMOWA NR 6.2022 z dnia 10.01.2022 – kwota 229 500,00

2022 rok – kwota 74 000,00

2023 rok – kwota 76 500,00

2024 rok – kwota 79 000,00

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Świadczenia rehabilitacyjne dla osób objętych opieką paliatywną przez Hospicjum”

Termin realizacji zadania od dnia  01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r.      

 

- GMINY WOŁOMIN

  • UMOWA NR  114/WPS/23/2024   z dnia 07.03.2024  – kwota 273 000,00

2024 rok – kwota 88 100,00

2025 rok – kwota 106 900,00

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Pomoc osobom chorym i ich opiekunom – EDYCJA II”.

Termin realizacji zadania publicznego od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.12.2025 r.

 zielonka  

- MIASTA ZIELONKA

  • UMOWA  NR WS.032.98.2024  z dnia 26.01.2024 – kwota 25 000,00

Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 571)

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Działania  wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej – poprawa jakości życia pacjentów hospicjum z Miasta Zielonka”

Termin realizacji zadania od dnia:  01.02.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

 

- GMINY TŁUSZCZ

  • UMOWA NR OR.526.4.2.2024  z dnia 05.03.2024 – kwota 6 000,00                              

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem:

 „Świadczenie rehabilitacyjne dla osób objętych opieką paliatywną w Hospicjum z Gminy Tłuszcz”.

Termin realizacji zadania od dnia 05.03.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

- MIASTA KOBYŁKA

  • UMOWA NR 57/U/2024  z dnia 15.01.2024 – kwota 15 000,00                                        

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem:

„Poprawa jakości życia pacjentów hospicjum z Miasta Kobyłka”

Termin realizacji zadania od dnia 15.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.