ieucharystiaMsza święta dla
rodzin osieroconych

16 czerwca 2024
o godz. 15.00

Hospicjum Opatrzności Bożej
Księża Orioniści


ul. Piłsudskiego 44, 05-200 Wołomin
tel. 22 787-26-66, 609-109-903

|

Warunkiem przyjęcia pacjenta do hospicjum jest zaawansowana choroba nowotworowa i inne schorzenia postępujące zawarte w wykazie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12 czerwca 2018r. (Dz.U 2018 poz. 1185)

Patrz Dz.U.2018 poz.1185 - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001185/O/D20181185.pdf

Informacje dotyczące objęcia pacjenta opieką hospicjum domowego dostępne są w sekretariacie hospicjum lub pod numerem tel.: 609 109 903 oraz 22 787 26 66 od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:00.

DO ZGŁOSZENIA PACJENTA DO HOSPICJUM DOMOWEGO WYMAGANE SĄ:

  • ELEKTRONICZNE SKIEROWANIE do hospicjum domowego wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (zatrudnionego w ramach umowy z NFZ) – kod resortowy skierowania – 2180
  • DOKUMENTACJA MEDYCZNA potwierdzająca chorobę nowotworową lub inną wskazaną w w/w wykazie (np. wypis ze szpitala, wynik badania histopatologicznego, epikryza etapowa, opinia lekarza kierującego)
  • DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UBEZPIECZENIE (np. legitymacja ZUS/KRUS emeryta/rencisty, ostatnia RMUA, zaświadczenie z Urzędu Pracy, decyzja OPS itp.)