ieucharystiaMsza święta dla
rodzin osieroconych

16 czerwca 2024
o godz. 15.00

Hospicjum Opatrzności Bożej
Księża Orioniści


ul. Piłsudskiego 44, 05-200 Wołomin
tel. 22 787-26-66, 609-109-903

|

Po 25 latach funkcjonowania Hospicjum Zarząd Księży Orionistów podjął decyzję o budowie nowego obiektu z myślą o zaspokojeniu potrzeb osób dotkniętych nieuleczalną chorobą i zapewnieniu dzieciom, jak i dorosłym w pełni bezpłatnej oraz profesjonalnej opieki medycznej, rehabilitacyjnej, psychologicznej, socjalnej i duchowej. Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2021 roku i realizowana jest na nieruchomościach pozostających w posiadaniu Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska. Głównymi celami inwestycji jest rozbudowanie bazy łóżkowej hospicjum stacjonarnego dla dorosłych oraz uruchomienie obecnie niedostępnych usług opieki paliatywnej: poradni specjalistycznych oraz kompleksowych świadczeń dla dzieci, w tym opieki perinatalnej.

Przyszły budynek Hospicjum został zaprojektowany z przeznaczeniem na najnowocześniejszy kompleks medyczny tego typu w Polsce, o czterokondygnacyjnej konstrukcji oraz powierzchni 6 154,40 m2. Po zakończeniu budowy zaplanowano uruchomienie:

  • hospicjum stacjonarnego dla dzieci
  • hospicjum domowego dla dzieci
  • hospicjum perinatalnego
  • hospicjum dziennego pobytu
  • zakładu rehabilitacji
  • zespołu poradni specjalistycznych obejmujących poradnię rehabilitacyjną, onkologiczną, perinatalną, pediatryczną i leczenia bólu.

Efekty działań na placu budowy są już widoczne – w cieniu kościoła pw. Św. Józefa Robotnika stoi budynek w którym trwają roboty instalacyjne wewnętrzne, zewnętrzne oraz wykończeniowe. Bryła budynku otrzymała swój ostateczny kształt, została zadaszona i oszklona. Docieplono ściany zewnętrzne i wykonano elewację budynku. Zakończono montaż ścian działowych GK, zakończono roboty tynkarskie, rozpoczyna się etap nanoszenia gładzi gipsowych, układania sufitów podwieszanych oraz malowania ścian. Rozpoczyna się montaż ślusarki aluminiowej wewnętrznej (drzwi i ścianki szklane). Trwa montaż instalacji sanitarnej wod-kan, C.O., wentylacji i klimatyzacji. Zakończono montaż instalacji gazów medycznych w trakcie ukończenia jest montaż technologii węzła cieplnego. Trwają prace instalacyjne elektryczne i teletechniczne, zakończono układanie okablowania - rozpoczyna się montaż aparatów i urządzeń elektrycznych. Zakończono montaż 4 wind osobowych. Rozprowadzono kanalizację sanitarną i deszczową zewnętrzną. Rozpoczęto roboty związane z zagospodarowaniem terenu (drogi dojazdowe, parkingi i chodniki). W najbliższym czasie chcielibyśmy zakończyć: montaż ślusarki aluminiowej wewnętrznej, montaż sufitów podwieszanych, montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wykonywanie robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych zewnętrznych oraz wewnętrznych. Planowany termin oddania budynku do użytku to rok 2025.