Hospicjum Opatrzności Bożej | Księża Orioniści

Msza święta dla rodzin osieroconych odbędzie się

18 czerwca 2017

o godz. 15.00


Kwota darowizny:

 

HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI 

JEST DOFINANSOWANE  PRZEZ:

 

DOTACJE NA 2017 r.

 

POWIAT WOŁOMIŃSKI

  • UMOWA NR 643.2016 z dnia 30.12.2016  – kwota 48 000,00

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Świadczenia rehabilitacyjne dla osób objętych opieką paliatywną w Hospicjum”.

Termin realizacji zadania od dnia:  01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

  • UMOWA NR 641.2016 z dnia 30.12.2016 – kwota 46 000,00

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wsparcie osób będących         w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych poprzez udzielanie pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej i egzystencjalnej w Hospicjum”

Termin realizacji zadania od dnia:  01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

DOTACJE NA 2016 r.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

  • UMOWA NR PZ-B/VI/1/2-NGOH/65/14  z dnia  05.03.2014 -  kwota 800 000,00

2014 rok – kwota 260 000,00

2015 rok – kwota 270 000,00

2016 rok – kwota 270 000,00

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną w latach 2014-2016”.

Termin realizacji zadania od dnia 05.03.2014r.  do dnia 31.12.2016r.

 

 

MIASTO KOBYŁKA 

  • UMOWA NR 106/U/2016 – z dnia 04.03.2016 – kwota 10 000,00  

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zagwarantowanie pacjentom z Miasta Kobyłka świadczeń paliatywno – hospicyjnych w oddziale stacjonarnym Hospicjum”.

Termin realizacji zadania od dnia 07.03.2016r. do dnia 31.12.2016r.

MIASTO ZIELONKA

  • UMOWA NR WS.032.29.2015 – z dnia 22.01.2016 – kwota 12 000,00

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Działania  wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej , w tym chore, ubogie, bezdomne”

Termin realizacji zadania od dnia 15.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

 

GMINĘ TŁUSZCZ

  • UMOWA NR OR.526.3.2.2016.MM.3  – z dnia 04.03.2016 – kwota 1 000,00

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Świadczenia rehabilitacyjne dla osób objętych opieką paliatywną w hospicjum z gminy Tłuszcz”

Termin realizacji zadania od dnia 04.03.2016r. do dnia 31.12.2016r.

 

GMINĘ WOŁOMIN

  • UMOWA NR 22/WPS/7/2016  z dnia 15.01.2016 – kwota 68 000,00

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wspieranie rodzin i osób    w trudnej sytuacji życiowej”. 

Termin realizacji zadania od dnia 15.01.2016r.  do dnia 31.12.2016r.

 

POWIAT WOŁOMIŃSKI

  • UMOWA NR 664.2015 z dnia 31.12.2015  – kwota 37 000,00

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Świadczenia rehabilitacyjne dla osób objętych opieką paliatywną w Hospicjum”.

Termin realizacji zadania od dnia:  01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

  • UMOWA NR 662.2015 z dnia 31.12.2015 – kwota 46 000,00

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wsparcie osób będących         w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych poprzez udzielanie pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej i egzystencjalnej w Hospicjum”

Termin realizacji zadania od dnia:  01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

 

 

 

Ty też możesz pomóc! Odpisy i darowizny

1% odpis podatku dochodowego

HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI
KRS 0000315342

Przekazanie 1% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym PIT

Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w zeznaniu rocznym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38 na końcu formularza. Aby przekazać 1% podatku na rzecz HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI należy w zeznaniu rocznym PIT wskazać nazwę i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) - w formularzu znajduje się odpowiednia rubryka

6% Darowizna PIT

Przekazanie darowizny pieniężnej na konto bankowe HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI w ramach odliczenia 6% dochodu, wykazując darowiznę w zeznaniu PIT
Osoba przekazująca darowiznę pieniężną na rzecz HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i skorzystać z odliczenia w zeznaniu PIT w ramach limitu 6% dochodu.
Uwaga! Pokwitowanie dokonanej wpłaty należy koniecznie zachować do ewentualnego wglądu organu podatkowego.

10% Darowizna pieniężna CIT

Przekazanie darowizny pieniężnej na konto bankowe HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI w ramach odliczenia 10% dochodu, wykazując darowiznę w zeznaniu CIT
Przedsiębiorca przekazujący darowiznę pieniężną na rzecz HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i skorzystać z odliczenia w zeznaniu CIT w ramach limitu 10% dochodu.
Uwaga! Pokwitowanie dokonanej wpłaty należy koniecznie zachować do ewentualnego wglądu organu podatkowego.

10% Darowizna rzeczowa CIT

Przekazanie darowizny rzeczowej (sprzęt medyczny, wyposażenie) dla HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI i w ramach odliczenia 10% dochodu, wykazując wartość darowizny w zeznaniu CIT
Przedsiębiorca przekazujący darowiznę rzeczową na rzecz HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI i może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i skorzystać z odliczenia w zeznaniu CIT w ramach limitu 10% dochodu. Warunkiem koniecznym skorzystania z odliczenia tej darowizny jest dokument określający jej wartość finansową oraz uzyskanie oświadczenia HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI o uzyskaniu darowizny rzeczowej.

Darowizna rzeczowa z odliczeniem VAT

Przekazanie przez producenta darowizny rzeczowej (sprzęt medyczny, wyposażenie, produkty) dla HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI w ramach odliczenia VAT
Przedsiębiorca, będący producentem danych towarów może przekazać je bez wynagrodzenia, w ramach darowizny rzeczowej (dostawa towarów), z przeznaczeniem na działalność HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI. Taka darowizna stanowi bezpośrednio koszt uzyskania przychodu oraz podlega zwolnieniu z VAT z zachowaniem prawa do odliczenia VAT naliczonego. Darowizna musi być udokumentowana.

Podziękowania

Hospicjum wyraża szczere podziękowania wszystkim, którzy identyfikując się z Ideą Hospicjum z ogromnym zaangażowaniem, własnymi inicjatywami, wrażliwością serca, włączali się w rozwój opieki hospicyjnej, w pozyskiwanie środków na tą opiekę, w poprawę warunków chorym, co jest podstawowym celem statutowym Hospicjum i swoją postawą zachęcali innych do współpracy i starali się stworzyć wspólnotę dla dobra człowieka oczekującego pomocy.
SKŁADAMY PODZIĘKOWANIA ZA POMOC
DARCZYŃCOM I PRZYJACIOŁOM

TOYOTA MARKI Władysław Cygan

ZPUH STOL-DOM

Kusiak Meble - Producent Mebli

Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło sp. z o.o. Oddział NAFTGAZ w Wołominie

"Master" Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjno-Usługowe

HYDRO-INSTAL ANDRZEJ SAULEWICZ

Instalatorstwo Elektryczne Szymon Woźniak

GAZOMONTAŻ S.A.

Neon Efekt. Świetlne urządzenia reklamowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Fundusz Kościelny

Parafia rzymskokatolicka św. Józefa Robotnika w Wołominie

Parafia Przemienienia Pańskiego w Radzyminie

Parafia św. Trójcy w Kobyłce

Parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Stanisławowie

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Alojzego Orione w Warszawie

Kościół Wszystkich Świętych w Warszawie

Kościół Św. Grzegorza Wielkiego na Szczęśliwcach w Warszawie

Parafia Rzymskokatolicka św. Klemensa I w Klembowie

Parafia św. Jakuba Apostoła w Warszawie

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

FIAT AUTO POLAND S.A.

GK foto

AMK Group Rękawek, Kondraciuk Sp. j.

BJM - BARBARA I JAN MYSZK

Krol Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych W. Królik

Wodmel sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowy Wodociągów Kanalizacji i Melioracji

Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne "BAZALT" S.A. w Wilkowie

INSTAL WARSZAWA S.A.

SEEN TECHNOLOGIE SP. Z O.O.

"Transmir" Zakład Usługowo-Handlowy Mirosław Orych

Usługi Projektowe Instalacji Elektrycznych Prowel

P.U.H. PABUD

PPHU TECHNADEX SP. Z O.O.

ID Agencja Reklamowa

- URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

UMOWA NR PZ-B/VI/1/2-NGOH/65/14 z dnia 05.03.2014 - kwota 800 000,00

2014 rok – kwota 260 000,00

2015 rok – kwota 270 000,00

2016 rok – kwota 270 000,00

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną w latach 2014-2016”.

Termin realizacji zadania od dnia 05.03.2014r. do dnia 31.12.2016r.

05-200 WOŁOMIN, ul. Piłsudskiego 44
tel.:(+48) 22 787 26 66, 22 776 21 00 
fax (+48) 22 776 42 16       
email: hospicjum@orionisci.rel.pl
www.hospicjumopatrznosci.org