Hospicjum Opatrzności Bożej | Księża Orioniści

Msza święta dla rodzin osieroconych odbędzie się

15 września 2019

22 września 2019

o godz. 15.00


Kwota darowizny:

 

Aktualności

15-16.10.2018 r. - RELKWIE BŁOGOSŁAWIONEJ HANNY CHRZANOWSKIEJ

„Spiesz się do ludzi, by zanieś im miłość!”

W dniach 15 – 16 października Wspólnota Hospicjum Opatrzności Bożej przyjęła relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej – pielęgniarki. W pierwszym dniu nawiedzenia w obecności Najświętszego Sakramentu oraz doczesnych szczątek błogosławionej, każdy z uczestników – dokonał własnego rachunku sumienia z posługi wobec bliźnich. Pomocą służył ” Rachunku sumienia pielęgniarki” opracowany przez Hannę Chrzanowską.

13-14.10.2018r. XV KAMPANIA „ HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE”

„Opiekun rodzinny – nie musi być sam” to hasło towarzyszyło Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów w Wołominie podczas obchodów XV Ogólnopolskiej Kampanii Społeczno-Edukacyjnej Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum to też Życie”.

Celem Kampanii było zwrócenie uwagi na rolę opiekunów rodzinnych, którzy opiekują się przewlekle chorymi i osobami u kresu życia.

09.09.2018 r. - V PIESZA PIELGRZYMKA Z URLI DO LORETTO

Już po raz 5- ty pielgrzymowaliśmy z Urli do Loretto na uroczystość odpustową. Wśród nas byli: Siostry Orionistki,  personel, wolontariusze oraz przyjaciele naszego Hospicjum. Oprócz intencji indywidualnych połączyła nas jedna wspólna - o Boże błogosławieństwo w posłudze dla ks. dyrektora Dariusza oraz kapelana ks. Stefana, o siłę w podejmowanej przez nas pracy w Dziele Miłosierdzia oraz wolę walki i łaskę wiary do końca dla naszych pacjentów a dla zmarłych, dla zmarłego kapelana ks. Czesława o radość życia wiecznego.

DNI HOSPICYJNE 2018

Zapraszamy na XIV Ogólnopolską Kampanię Społeczno-Edukacyjną Fundacji Hospicyjnej - HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE. Współorganizatorami wydarzenia są: Gmina Wołomin, Powiat Wołomiński.

Zapraszamy w dniach 13-14 października 2017 r.:

13 października - Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7

14 października - Kościół i Hospicjum w Wołominie, ul. Piłsudskiego 44 

12.06.2018 r.  25 – LECIE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS. DARIUSZA CZUPRYŃSKIEGO

Czcigodny Jubilacie– Księże Dyrektorze Dariuszu!  25 lat temu odpowiedziałeś Bogu „tak”
na Jego słowa: „Pójdź za mną”. Razem z Księdzem dziękujemy Panu za te lata pełne radości, trudu, doświadczeń i zmagań. 
Niech Duch Święty opromienia Swym światłem każdy dzień kapłańskiej posługi, Jezus niech zawsze będzie Przyjacielem, a Maryja niech przygarnia Księdza do swego serca..
Deo gratias!

05-200 WOŁOMIN, ul. Piłsudskiego 44
tel.:(+48) 22 787 26 66, 22 776 21 00 
fax (+48) 22 776 42 16       
email: hospicjum@orionisci.rel.pl
www.hospicjumopatrznosci.org