Hospicjum Opatrzności Bożej | Księża Orioniści

Msza święta dla rodzin osieroconych odbędzie się

12 grudnia 2021

o godz. 15.00 

Fundacja Hospicyjna

 

Kwota darowizny:

 

12-13.10.2019 r. - XVI KAMPANIA „HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE”

„Ważni - niewidziani. Zauważ, zrozum, wesprzyj” to hasło towarzyszyło Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów w Wołominie podczas obchodów XVI Ogólnopolskiej Kampanii Społeczno-Edukacyjnej Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum to też Życie”.

Hospicjum to życie chorych, życie ich opiekunów rodzinnych, życie osieroconych. Jakość tego życia w dużym stopniu zależy od jakości udzielanego wsparcia. Kampania pokazuje, na czym ono polega. Tym co łączy opiekunów rodzinnych i osierocone dzieci, to niedostrzeganie ich rzeczywistych potrzeb w systemie pomocy, niedocenianie ich trudnej psychologicznie sytuacji i bezradność otoczenia. Celem Kampanii było zwrócenie uwagi na rolę opiekunów rodzinnych, opiekujących się bliskimi w domach, oraz potrzebę wspierania dzieci, które straciły kogoś z najbliższych.

Główne uroczystości odbyły się 12 października 2019 roku w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Prowadzący uroczystość powitał zgromadzonych gości i przybliżył tematykę spotkania. Następnie głos zabrali:

- ks. Dariusz Czupryński – Dyrektor Hospicjum,
- ks. Piotr Jasek – Ekonom Prowincjalny Zgromadzenia Zakonnego Księży Orionistów
- Wice Starosta Powiatu Wołomińskiego Robert Szydlik,
- Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan

Prelekcję pt. „Ważni - niewidziani. Zauważ, zrozum, wesprzyj” wygłosiła psycholog, psychoterapeuta - Małgorzata Ryzner, która zwróciła uwagę na konieczność wsparcia rodzin osób starszych, niedołężnych, nieuleczalnie chorych i niepełnosprawnych, którzy są pod opieką Hospicjów, ale również tych, którzy na taką opiekę nie mogą liczyć. Podzieliła się swoim zawodowym doświadczeniem w zakresie pomocy osobom w żałobie, a w sposób szczególny osieroconym dzieciom. Uświadomiła w sposób szczególny problematykę śmierci, żałoby i bezradności osób, które potrzebują pomocy i wsparcia zwracając szczególnie uwagę na dzieci. Dzieci osierocone to często zapomniani - żałobnicy, a opiekunowie rodzinni to zapomniani w systemie wsparcia - bliscy.

Zwieńczeniem uroczystości w Miejskim Domu Kultury był koncert Haliny Mlynkovej. Zebrani goście mieli okazję wysłuchania wyjątkowego repertuaru artystki i jej zespołu. Piosenkarka bardzo ciepło została przywitana przez wołomińską publiczność.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Powiat Wołomiński oraz Gmina Wołomin. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: ks. Krzysztof Miś fDP – Prowincjał Księży Orionistów, Miejski Dom Kultury w Wołominie oraz Fundacja „Hospicjum to tez życie”. Patroni medialni: Radio FaMa, Życie Powiatu Wołomińskiego oraz Fakty.wwl.

Nazajutrz - 13 października, w Parafii pw. św. Józefa Robotnika w Wołominie odbyła się uroczysta Msza św. o godz. 10:00. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Michał Szczypek fDP - Sekretarz Prowincjalny. Podczas homilii apelował do wiernych, by uczyli się pochylać nad chorymi i ich opiekunami którzy potrzebują od nas więcej niż tylko okolicznościowych zapewnień o życzliwości.

Obchody Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej były dobrą okazją, aby w sposób szczególny podziękować tym, którzy na co dzień posługują w wołomińskim Hospicjum: a więc Dyrekcji, na czele z ks. Dariuszem Czupryńskim, Księżom Orionistom - kapelanom, Siostrom Orionistkom posługującym w Hospicjum, personelowi medycznemu i administracyjnemu, wolontariuszom, rodzinom osieroconym i wszystkim dobrodziejom wołomińskiego Hospicjum, na czele z Panem Starostą i Panią Burmistrz, Starostwu Powiatowemu w Wołominie oraz Gminie Wołomin, które wspiera Hospicjum w ramach zadań publicznych również władzom: Kobyłki, Zielonki i Tłuszcza za dofinansowanie działalności hospicyjnej.

05-200 WOŁOMIN, ul. Piłsudskiego 44
tel.:(+48) 22 787 26 66 
fax (+48) 22 776 42 16 
email: hospicjum@orionisci.rel.pl
www.hospicjumopatrznosci.org