Hospicjum Opatrzności Bożej | Księża Orioniści

Msza święta dla rodzin osieroconych odbędzie się

11 grudnia 2022

o godz. 15.00Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści

ul. Piłsudskiego 44, 05-200 Wołomin

Budowa Hospicjum dla Dzieci

Pekao S.A. o/Wołomin

Konto: 60 1240 6335 1111 0011 0546 8605

 

Fundacja Hospicyjna

 

Kwota darowizny:

 

15-16.10.2018 r. - RELKWIE BŁOGOSŁAWIONEJ HANNY CHRZANOWSKIEJ

„Spiesz się do ludzi, by zanieś im miłość!”

W dniach 15 – 16 października Wspólnota Hospicjum Opatrzności Bożej przyjęła relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej – pielęgniarki. W pierwszym dniu nawiedzenia w obecności Najświętszego Sakramentu oraz doczesnych szczątek błogosławionej, każdy z uczestników – dokonał własnego rachunku sumienia z posługi wobec bliźnich. Pomocą służył ” Rachunku sumienia pielęgniarki” opracowany przez Hannę Chrzanowską.

16 października w 40 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyłę na papieża, podczas porannej Eucharystii wyraziliśmy Bogu naszą wdzięczność za dar Jej życia, żarliwej posługi wobec bliźnich i obecności pośród nas. Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II i błogosławionej Hanny dokonaliśmy Aktu Zawierzenia Bogu całego personelu Hospicjum.” W godzinach południowych relikwie wraz z obrazem błogosławionej nawiedziły podopiecznych przebywających na salach. Nawiedzeniu towarzyszyła modlitwa różańcowa prowadzona przez siostry orionistki wraz z personelem i obecnymi rodzinami. Błogosławiona Hanno módl się za nami, abyśmy całym życiem dawali świadectwo miłosierdzia.

05-200 WOŁOMIN, ul. Piłsudskiego 44
tel.:(+48) 22 787 26 66 
fax (+48) 22 776 42 16 

email: hospicjum@orionisci.rel.pl 

email(dokumenty do przyjęcia): hospicjumwolomin@gmail.com

www.hospicjumopatrznosci.org