Hospicjum Opatrzności Bożej | Księża Orioniści

Msza święta dla rodzin osieroconych odbędzie się

11 grudnia 2022

o godz. 15.00Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści

ul. Piłsudskiego 44, 05-200 Wołomin

Budowa Hospicjum dla Dzieci

Pekao S.A. o/Wołomin

Konto: 60 1240 6335 1111 0011 0546 8605

 

Fundacja Hospicyjna

 

Kwota darowizny:

 

13-14.10.2018r. XV KAMPANIA „ HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE”

„Opiekun rodzinny – nie musi być sam” to hasło towarzyszyło Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów w Wołominie podczas obchodów XV Ogólnopolskiej Kampanii Społeczno-Edukacyjnej Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum to też Życie”.

Celem Kampanii było zwrócenie uwagi na rolę opiekunów rodzinnych, którzy opiekują się przewlekle chorymi i osobami u kresu życia.

Kampania miała na celu:

• zwrócenie uwagi społecznej na członków rodzin, którzy sprawują codzienną opiekę nad swoimi bliskimi w domach (czyli na opiekunów rodzinnych), na obciążenia, które się z tym wiążą oraz możliwości wsparcia – na poziomie indywidualnym, lokalnych społeczności oraz instytucjonalnym,

• uświadomienie społeczeństwu istnienia problemu, okazanie wsparcia dla osób opiekujących się chorymi,

• uświadomienie potrzeb opiekunów i sytuacji, w której się znaleźli,

• zwrócenie uwagi na kwestię wsparcia opiekunów rodzinnych: możliwość odpoczynku, uzyskania wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgnacji ciężko chorego oraz ułatwienie dostępu do badań profilaktycznych i konsultacji ze specjalistami, na które opiekunowie nie mają czasu, koncentrując się na potrzebach podopiecznego,

• zachęcenie hospicjów do podejmowania samodzielnych działań na rzecz opiekunów,

• wspólne wypracowanie systemu wparcia opiekunów rodzinnych przez przedstawicieli: hospicjów, ośrodków pomocy społecznej, przedstawicieli świata polityki oraz psychologów

• promocję działalności hospicjów z naciskiem na pozamedyczne aspekty ich działalności.

Główne uroczystości odbyły się 13 października 2018 roku w Miejskim Domu Kultury w Wołominie o godz. 16.00. Na początku prowadzący wydarzenie powitał zgromadzonych gości i przybliżył tematykę spotkania. Następnie głos zabrali:

- ks. Dariusz Czupryński – Dyrektor Hospicjum,

- Radca Generalny Zgromadzenia Zakonnego Księży Orionistów – ks. Pierre Assamouan Kouassi,

- Prowincjał Zgromadzenia Zakonnego Księży Orionistów ks. Krzysztof Miś,

- V-ce Starosta Powiatu Wołomińskiego Adam Łossan, - V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Jerzy Mikulski,

- Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.

Prelekcję pt. „Opiekunowie rodzinni – samotni w tłumie” wygłosił ks. Stanisław Szlassa.

W uroczystościach udział wzięli m.in. pracownicy, wolontariusze, przyjaciele oraz dobroczyńcy Hospicjum.

Już po raz trzeci Fundacja Hospicyjna poświęciła ogólnopolską kampanię opiekunom rodzinnym osób chorych, niepełnosprawnych, zarówno w podeszłym wieku jak i dzieci. Była to kontynuacja poruszonego w poprzednich dwóch edycjach tematu dotyczącego sytuacji i potrzeb opiekunów rodzinnych, czyli członków rodzin sprawujących w domach opiekę nad swoimi niesamodzielnymi bliskimi dorosłymi i dziećmi. Tegoroczne hasło kampanii: „Opiekun rodzinny - nie musi być sam” miało za zadanie przypomnieć, z jakimi obciążeniami wiąże się opieka nad osobą ciężko i nieuleczalnie chorą, jakie zmiany wprowadza w życiu opiekunów i jak bardzo potrzebne jest stworzenie systemowego wsparcia, funkcjonującego od początku choroby. Dlaczego jest to takie ważne także dla hospicjów? Bo to zespoły paliatywno-hospicyjne przejmują opiekę w ostatnim etapie życia chorych, kiedy rodzina jest już zmęczona, a niekiedy nawet wypalona, zrezygnowana. Czasami, po złych wcześniejszych doświadczeniach, roszczeniowa czy nieufna. Są to konsekwencje braku odpowiedniego wsparcia rodzin od początku choroby, szczególnie tej długotrwałej, a także braku informacji, edukacji, pomocy w opiece oraz emocjonalnej i finansowej. Opiekun, który potrafi zadbać o siebie, który ma wsparcie, jest lepszym opiekunem, a dla zespołów opiekuńczych – lepszym partnerem. Ta rola jest szczególnie ważna w przypadku opieki sprawowanej przez długi czas, przez wiele miesięcy czy wiele lat. Problem ten dotyczy wszystkich osób sprawujących opiekę nad bliskim w domu, nie zawsze nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dlatego skala tego problemu w Polsce jest trudna do oszacowania. Opiekun musi podporządkować swoje sprawy, swoje życie opiece nad chorym podopiecznym. Zwykle jest to jedna osoba, na którą spada obowiązek i ciężar opieki. Zwykle też opieka wiąże się z koniecznością ograniczeń czy rezygnacji z życia towarzyskiego, zawodowego, również rodzinnego, odłożenia swoich pasji i planów czasami na kilka miesięcy, czasami na lata.

Zadaniem kampanii było przybliżenie szerszemu gronu osób zagadnienia opieki paliatywnej czy wolontariatu hospicyjnego, a także zwalczanie krzywdzących stereotypów na temat hospicjum. Przez kilkanaście lat świadomość Polaków zmieniła się nie do poznania. Coraz więcej młodych (i nie tylko) ludzi decyduje się poświęcać swój wolny czas na bezinteresowną pracę w wolontariacie hospicyjnym, a same hospicja przestają kojarzyć się tylko ze śmiercią, chorobą i smutkiem. Główne hasło kampanii – "Hospicjum to też życie" – nie jest przypadkowe. Życie i radość do hospicjów wnoszą ludzie zaangażowani w pomoc chorym oraz sami pacjenci, którzy na co dzień pokazują, że swoje ostatnie chwile można przeżywać z godnością i uśmiechem.

W roku 2018 w kampanię społeczno – edukacyjną „Hospicjum to też Życie” wpisana była akcja „Głosy dla hospicjów”. Po prelekcji był czas na rozmowy i dyskusje przy zorganizowanym przez Hospicjum poczęstunku. Miłym zwieńczeniem uroczystości w Miejskim Domu Kultury był koncert Piotra Polka z zespołem, gdzie zebrani goście mieli okazję wysłuchania wyjątkowego repertuaru artysty i jego zespołu. Artysta bardzo ciepło został przywitany przez wołomińską publiczność, a koncert był pięknym akcentem na zakończenie uroczystości.

Nazajutrz - 14 października, w Parafii pw. św. Józefa Robotnika w Wołominie podczas uroczystej Mszy św. o godz. 10:00 ks. Radca Generalny Zgromadzenia Zakonnego Księży Orionistów ks. Ferrari Oreste głosił okolicznościowe kazanie apelując do wiernych, by uczyli się pochylać choć na chwilę nad tymi, którzy potrzebują od nas więcej niż tylko okolicznościowych zapewnień o życzliwości. Obchody Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej były dobrą okazją, aby w sposób szczególny podziękować tym, którzy na co dzień posługują w wołomińskim Hospicjum a więc całej Dyrekcji, na czele z ks. Dariuszem Czupryńskim, Księżom Orionistom - kapelanom, Siostrom Orionistkom posługującym w Hospicjum, personelowi medycznemu i administracyjnemu, woluntariuszom, rodzinom osieroconym i wszystkim dobrodziejom wołomińskiego Hospicjum, na czele z Panem Starostą i Panią Burmistrz, Starostwu Powiatowemu w Wołominie oraz Gminie Wołomin, które wspiera Hospicjum w ramach zadań publicznych również władzom: Kobyłki, Zielonki i Tłuszcza za dofinansowanie działalności hospicyjnej.

Ten dzień był również dniem „drzwi otwartych" w naszym oriońskim hospicjum. Po terenie ośrodka oprowadzali odwiedzających nasi pracownicy, zaznajamiając z historią i zadaniami placówki, która powstała 23 lat temu. Była to najlepsza okazja, by bliżej poznać miejsce, w którym wbrew pozorom jest radość życia. Nawet definicja hospicjum nie jest przypadkowa, bowiem „hospitium” (z łaciny) znaczy gościna, przyjęcie kogoś, zwłaszcza podróżnego pod swój dach. I tak w naszym wołomińskim hospicjum znajdują schronienie i pomoc medyczną osoby dotknięte nieuleczalnymi chorobami, zwłaszcza nowotworowymi.

W tym dniu chcieliśmy pokazać, że hospicjum to dom gościnny i dlatego dla pacjentów oraz ich rodzin, przyjaciół i innych gości został zorganizowany miły poczęstunek.

Przez wszystkie te inicjatywy pragniemy ukazać społeczeństwu, że hospicjum to miejsce, w którym tętni życie. Nadrzędnym celem akcji było uwrażliwienie ludzi na pomoc osobom cierpiącym i umierającym.

W imieniu pacjentów i ich rodzin oraz dyrekcji i personelu naszego Hospicjum pragniemy podziękować Panu Kazimierzowi Rakowskiemu Staroście Wołomińskiemu za współorganizację powyższej uroczystości. Jest to dla nas wielki dar serca i szczególna życzliwość i zrozumienie, potrzeb naszego „sanktuarium cierpienia”. Cieszymy się, że są jeszcze w naszym środowisku ludzie, którym nie jest obojętny los ciężko chorych i umierających.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Powiat Wołomiński oraz Gmina Wołomin.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: ks. Krzysztof Miś fDP – Prowincjał Księży Orionistów, Miejski Dom Kultury w Wołominie oraz Fundacja Hospicyjna w Gdańsku „Hospicjum to też życie”.

Patronat medialny objęli: Radio FaMa, Życie Powiatu Wołomińskiego oraz fakty.wwl.

 

05-200 WOŁOMIN, ul. Piłsudskiego 44
tel.:(+48) 22 787 26 66 
fax (+48) 22 776 42 16 

email: hospicjum@orionisci.rel.pl 

email(dokumenty do przyjęcia): hospicjumwolomin@gmail.com

www.hospicjumopatrznosci.org