Hospicjum Opatrzności Bożej | Księża Orioniści

Msza święta dla rodzin osieroconych odbędzie się

16 października 2022

o godz. 15.00Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści

ul. Piłsudskiego 44, 05-200 Wołomin

Budowa Hospicjum dla Dzieci

Pekao S.A. o/Wołomin

Konto: 60 1240 6335 1111 0011 0546 8605

 

Fundacja Hospicyjna

 

Kwota darowizny:

 

14 – 15 PAŹDZIERNIKA  2017R.  XIV KAMPANIA SPOŁECZNA „HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE”

W ramach XIV kampanii społecznej „Hospicjum to też Życie” kontynuowaliśmy poruszony w poprzedniej edycji temat sytuacji i potrzeb opiekunów rodzinnych, czyli członków rodzin sprawujących w domach opiekę nad swoimi niesamodzielnymi bliskimi dorosłymi i dziećmi. Jej hasło to: „Opiekun rodzinny - nie musi być sam”. Poprzez kampanię chcemy przypominać, z jakimi obciążeniami wiąże się opieka nad osobą ciężko i nieuleczalnie chorą, jakie zmiany wprowadza w życiu opiekunów i jak bardzo potrzebne jest stworzenie systemowego wsparcia, funkcjonującego od początku choroby.

Chcemy zachęcić lokalne społeczności do budowania sieci wsparcia w obrębie wspólnot sąsiedzkich lub parafialnych, które mogą uzupełniać opiekę formalną. Poprzez konkretne działania i jednocześnie dyskusję merytoryczną, chcemy zacząć zmieniać rzeczywistość opiekunów rodzinnych.

Dlaczego jest to dla nas ważne? Bo to zespoły paliatywno-hospicyjne przejmują opiekę w ostatnim etapie życia chorych, kiedy rodzina jest już zmęczona, a niekiedy nawet wypalona, zrezygnowana. Czasami, po złych wcześniejszych doświadczeniach, roszczeniowa czy nieufna. Widzimy konsekwencje braku odpowiedniego wsparcia rodzin od początku choroby, szczególnie tej długotrwałej, a także braku informacji, edukacji, pomocy w opiece oraz emocjonalnej i finansowej. Opiekun, który potrafi zadbać o siebie, który ma wsparcie, jest lepszym opiekunem, a dla zespołów opiekuńczych – lepszym partnerem.

Główne uroczystości  odbyły się 14 października 2017 roku w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Rozpoczęły je przemówienia ks. Dariusza Czupryńskiego – Dyrektora Hospicjum, Prowincjała Zgromadzenia Zakonnego Księży Orionistów ks. Krzysztofa Baranowskiego, Starosty Wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego, Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan, przemówienie Jerzego Mikulskiego oraz prelekcja pt. „Nie mażę się, ale marzę o… Opiekunowie rodzinni – jacy są? Jak radzą sobie z codziennością?”, którą poprowadziła psycholog Danuta Zalewska – Rukat.

W uroczystościach udział wzięli m.in. pracownicy i wolontariusze Hospicjum, przyjaciele oraz dobroczyńcy Hospicjum.

Na zakończenie części oficjalnej Ksiądz Dariusz Czupryński – Dyrektor Hospicjum, wręczył statuetkę „Złotej Róży” Panu Bogdanowi Domagale z firmy DJCHEM CHEMICALS POLAND w ramach podziękowania za  szczególne wsparcie działalności Hospicjum.

Po prelekcji był czas na rozmowy i dyskusje przy zorganizowanym przez Hospicjum poczęstunku. Miłym zwieńczeniem uroczystości w Miejskim Domu Kultury był  koncert Ani Dąbrowskiej, gdzie zebrani goście mieli okazję wysłuchania wyjątkowego repertuaru artystki i jej zespołu. Wokalistka bardzo ciepło została przywitana przez wołomińską publiczność - a koncert był pięknym akcentem na zakończenie uroczystości.

Nazajutrz  - 15 października, w Parafii pw. św. Józefa Robotnika w Wołominie podczas uroczystej Mszy św. o godz. 10:00 ks. Prowincjał Krzysztof Baranowski głosił okolicznościowe kazanie apelując do wiernych, by uczyli się pochylać nad tymi, którzy potrzebują od nas więcej niż tylko okolicznościowych zapewnień o życzliwości. Obchody Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej były dobrą okazją, aby w sposób szczególny podziękować tym, którzy na co dzień posługują w  wołomińskim Hospicjum: a więc całej Dyrekcji, na czele z ks. Dariuszem Czupryńskim, Księżom Orionistom - kapelanom,  Siostrom Orionistkom posługującym w Hospicjum, personelowi medycznemu i administracyjnemu, woluntariuszom, rodzinom osieroconym i wszystkim dobrodziejom  wołomińskiego Hospicjum, na czele z Panem Starostą i Panią Burmistrz, Starostwu Powiatowemu w Wołominie oraz Gminie Wołomin, które wspiera Hospicjum w ramach zadań publicznych również władzom:  Kobyłki, Zielonki i Tłuszcza za dofinansowanie działalności hospicyjnej.

Ten dzień był również dniem „drzwi otwartych" w naszym oriońskim hospicjum. Po terenie ośrodka oprowadzali odwiedzających nasi pracownicy, zaznajamiając z historią i zadaniami  placówki, która powstała  22 lat temu. Była to najlepsza okazja, by bliżej poznać miejsce, w którym wbrew pozorom jest radość życia. W tym dniu chcieliśmy pokazać, że hospicjum to dom gościnny i dlatego dla pacjentów oraz ich rodzin, przyjaciół i innych gości został zorganizowany miły poczęstunek.

W imieniu pacjentów i ich rodzin oraz dyrekcji i personelu naszego Hospicjum pragniemy podziękować za objęcie honorowym patronatem przez Panią Burmistrz Elżbietę Radwan uroczystości hospicyjnych i współorganizację powyższej uroczystości. Jest to dla nas wielki dar serca i szczególna życzliwość i zrozumienie, potrzeb naszego „sanktuarium cierpienia”. 

Współorganizatorami wydarzenia byli: Powiat Wołomiński oraz Gmina Wołomin.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: ks. Krzysztof Baranowski  fDP – Prowincjał Księży Orionistów, Miejski Dom Kultury w Wołominie oraz Fundacja „Hospicjum to tez życie”. 

Patroni medialni: Radio FaMa, Życie Powiatu Wołomińskiego oraz fakty.wwl. 


 

 

 

05-200 WOŁOMIN, ul. Piłsudskiego 44
tel.:(+48) 22 787 26 66 
fax (+48) 22 776 42 16 

email: hospicjum@orionisci.rel.pl 

email(dokumenty do przyjęcia): hospicjumwolomin@gmail.com

www.hospicjumopatrznosci.org