Hospicjum Opatrzności Bożej | Księża Orioniści

Msza święta dla rodzin osieroconych odbędzie się

21 czerwca 2020

o godz. 15.00Fundacja Hospicyjna

 

Kwota darowizny:

 

8 WRZEŚNIA 2016 R.  -  MSZA ŚW. ZA ZMARŁYCH PACJENTÓW I SPOTKANIE RODZIN OSIEROCONYCH

Comiesięczne spotkanie dla rodzin osieroconych rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele pw.  św. Józefa Robotnika. Przeżywaniu Eucharystii pomagał pełen symboli wystrój i bogata w treści homilia ks. dyrektora. Był to czas szczególnej modlitwy za dusze zmarłych pacjentów, którzy w ostatnim czasie odeszli do Domu Ojca.

Przed ołtarzem zapłonęły lampki symbolizujące każdą z tych osób. Mszę św. uświetniła obecność zespołu Eo Nomine. Po Mszy św. odbyło się spotkanie dla wszystkich zaproszonych rodzin w refektarzu hospicyjnym. Spotkanie rodzin osieroconych jest szczególną formą pamięci i modlitwy za zmarłych, którzy przebywali w Hospicjum. Są one także wyrazem więzi, która łączy osoby zmarłe i ich rodziny z pracownikami Hospicjum. Poczęstunek dla rodzin uczestniczących w spotkaniu rodzin osieroconych został dofinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach zadania: „Wsparcie osób będących w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych poprzez udzielanie pomocy psychologicznej, socjalnej i egzystencjalnej w Hospicjum.”

05-200 WOŁOMIN, ul. Piłsudskiego 44
tel.:(+48) 22 787 26 66 
fax (+48) 22 776 42 16 
email: hospicjum@orionisci.rel.pl
www.hospicjumopatrznosci.org