Hospicjum Opatrzności Bożej | Księża Orioniści

Msza święta dla rodzin osieroconych odbędzie się

28 kwietnia 2019

o godz. 15.00


Kwota darowizny:

 

13 marca 2015 r.  SZKOLENIE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

W naszym Hospicjum odbyło się wewnętrzne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej składające się z części teoretycznej i praktycznej.  Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne, na których była okazja sprawdzić siebie i swoją wiedzę  przekazaną na 1 części kursu. Szkolenie poprowadził nasz fizjoterapeuta i instruktor pierwszej pomocy Dominik Czarski.

Na szkoleniu zostały omówione takie zagadnienia jak: ocena stanu poszkodowanego, zasady zachowania bezpieczeństwa własnego podczas udziela pierwszej pomocy, algorytm BLS, zasady udzielania pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora automatycznego AED, zasady postępowania przy zadławieniach u dorosłych i pacjentów leżących,  zasady reanimacji dzieci, układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej ustalonej oraz podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie to skłoniło do  wielu przemyśleń nad istotą potrzeby niesienie pomocy osobom potrzebującym, będącym w stanie zagrażającym życiu.

 

OBOWIĄZKI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
przez każdego członka społeczeństwa na miejscu zdarzenia, wynikające z zapisów zawartych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

Dlaczego powinniśmy udzielać pierwszej pomocy?

 

  • ponieważ 70 % przypadków zatrzymania akcji serca ma miejsce poza szpitalem
  • ponieważ 70 % tego typu wypadków ma miejsce w domu
  • ponieważ w 50 % przypadków są jacyś świadkowie, którzy mogą pomóc
  • ponieważ w 30% przypadków próbowano udzielić pierwszej pomocy, a resuscytacja oddechowo-krążeniowa zwiększa możliwość przeżycia poszkodowanego.

 

05-200 WOŁOMIN, ul. Piłsudskiego 44
tel.:(+48) 22 787 26 66, 22 776 21 00 
fax (+48) 22 776 42 16       
email: hospicjum@orionisci.rel.pl
www.hospicjumopatrznosci.org