Hospicjum Opatrzności Bożej | Księża Orioniści

Msza święta dla rodzin osieroconych odbędzie się

 19 listopada 2023
o godz. 15.00

 Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści

ul. Piłsudskiego 44, 05-200 Wołomin

Budowa Hospicjum dla Dzieci

Pekao S.A. o/Wołomin

Konto: 60 1240 6335 1111 0011 0546 8605

 

Fundacja Hospicyjna

 

Kwota darowizny:

 

Już dziś możesz pomóc pacjentom Hospicjum

przekazując swój 1% podatku !

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują nowe zasady przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego !!!

Wprowadzono ułatwienia, dzięki którym nie musimy wpłacać kwoty 1% podatku na konto bankowe organizacji. Podatek przekaże za nas urząd skarbowy. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać nazwę i nr KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć oraz przekazywaną kwotę podatku.

Jeżeli chcesz podarować 1% swojego podatku naszemu Towarzystwu musisz w zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28):

1. Podać nr KRS organizacji - 0000315342

2. Podać kwotę wpłaty ( nie większą niż wyliczony 1% podatku dochodowego, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół).

Ważne informacje!

1. Organizacje, które mają prawo otrzymywać 1% znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym.

2. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

3 Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

4.Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji!

5.1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie do 30 kwietnia  lub do 31 stycznia , jeśli rozliczasz się na zasadach ryczałtu.

Informacje dla emerytów:


Jeśli jesteś emerytem i Twój podatek rozlicza ZUS ,wypełnij dodatkowo PIT 37.

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści
ul. Piłsudskiego 44, 05-200 Wołomin
Pekao S.A. o/Wołomin
Nr konta: 02 1240 6335 1111 0000 5137 9476

Wesprzyj cierpiących w ostatnich chwilach ich życia!
Przekaż dar serca na rzecz Hospicjum Opatrzności Bożej!

 

 

Podziękowanie

 

Sama wrażliwość to za mało, żeby pomóc niezbędne jest konkretne działanie?

Szanowni Państwo!

W imieniu chorych, dyrekcji oraz całego personelu Hospicjum Opatrzności Bożej  Księża Orioniści w Wołominie składamy gorące podziękowania Państwu, którzy  obdarzyli nas zaufaniem i przekazali 1% podatku na rzecz naszego Hospicjum.

Przekazane środki finansowe z różnych stron Polski utwierdzają nas w przekonaniu, że nie brakuje ludzi wrażliwych, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, a w szczególności człowieka w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane zgodnie ze statutowymi celami organizacji i przeznaczone na pomoc osobom chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom. Uśmiech i spokój chorego, to największa nagroda dla osób opiekujących się chorym. To właśnie tacy ludzie jak Państwo, dają drugiemu człowiekowi słabszemu i choremu, nadzieję i miłość.

Hospicjum istnieje dzięki Waszej hojności! a  opieka ofiarowywana  chorym w ostatnim okresie ich życia i ich rodzinom  może być profesjonalna i może obejmować  wszystkie obszary ich życia.

Rocznie opiekujemy się ponad 500 ciężko chorymi osobami, wspieramy Ich bliskich oraz Osierocone Rodziny, a 1% Państwa podatku pomaga nam m.in. wyposażać Hospicjum  w sprzęt i artykuły lecznicze, dzięki którym możemy poprawiać komfort życia ciężko chorych pacjentów.

Dziękujemy za wspieranie naszej misji. Dzięki Państwu otrzymujemy zastrzyk nadziei i nowej energii do działania na rzecz bardzo potrzebujących naszego wsparcia osób!

Nasze serca pełne są wdzięczności za to, że służba ludziom cierpiącym znajduje Państwa zrozumienie i wyraża się konkretnym działaniem. Dziękujemy za wielkie i wrażliwe serce i życzymy dużo zdrowia i pomyślności na każdy dzień życia.

Będziemy Państwu wdzięczni za pamięć i wsparcie w formie 1% podatku w przyszłym roku podatkowym.

 

?Prawdziwa miłość pozwala żyć i pomaga godnie umrzeć ??

Z wyrazami wielkiej wdzięczności

ks. dr Dariusz Czupryński FDP

Dyrektor Hospicjum

05-200 WOŁOMIN, ul. Piłsudskiego 44
tel.:(+48) 22 787 26 66 
fax (+48) 22 776 42 16 

email: hospicjum@orionisci.rel.pl 

email(dokumenty do przyjęcia): hospicjumwolomin@gmail.com

www.hospicjumopatrznosci.org